Hvorfor en ny blogg?

This is the home page’s excerpt

ninasorthvittMitt navn er Nina Hanssen. I 2020 har jeg opprettet en blogg har jeg kun et mål, nemlig å dele kunnskap og nyttig viten som jeg selv har lært gjennom studier, praktisk arbeid og livet. Her er en liten presentasjons Video